BEKAZET Sp. z o.o.

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


  BEKAZET Sp. z o.o.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRZEZ NAS USŁUG

adm

► OBSŁUGA OGÓLNO-ADMINISTRACYJNA ◄

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami prawnymi i fizycznymi ,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,
 • zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami Wspólnot Mieszkaniowych,
 • ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód,
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością,
 • obsługa Zebrań Wspólnoty oraz na życzenie Zarządu jego posiedzeń (protokoły, uchwały, regulaminy itp.),
 • współpraca z Zarządem Wspólnoty, mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością.

 

► OBSŁUGA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNA ◄

 • dbanie z należytą starannością o dobry stan nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości (dostawa mediów, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie przyległym itp.),
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszych ofert,
 • realizowanie zadań określonych w rocznym planie gospodarczym, uchwalonym przez Wspólnotę,
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń nieruchomości,
 • zlecanie okresowych badań np. stanu p.poż. budynku,
 • zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem skutków awarii i kontrola ich wykonawstwa,
 • - zapewnienie obowiązkowego nadzoru budowlanego w trakcie prowadzenia prac remontowych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji.

 

financial

► OBSŁUGA EKONOMICZNO-FINANSOWO-KSIĘGOWA ◄

 • przygotowanie materiałów źródłowych do rocznego planu gospodarczego,
 • opracowywanie planu remontów i przewidywanego wykorzystania środków funduszu remontowego,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości,
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali (zaliczki eksploatacyjne i stawki na fundusz remontowy),
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczanych opłat,
 • prowadzenie okresowego rozliczenia kosztów zużycia mediów przez Członków Wspólnoty,
 • windykacja należności (kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty, a przypadku znacznych zaległości przygotowywanie spraw do Sądu).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem